Locatie

Sociëteit De Reünie

Tijd

20:00

Entree

EUR 15,-

Welkom ! / Conservatief Café

Conservatief Café heeft als doelstelling het samenbrengen van conservatieven uit alle geledingen van de samenleving. Op de avonden van het Conservatief Café vindt er ontmoeting en debat plaats.

Bestuur Agenda

Agenda / bezoek onze avonden

Jan Louis Burggraaf

M&A advocaat Jan Louis Burggraaf begeleidde de verkoop van de grootste Nederlandse bedrijven.

Sponsors / en supporters

Bestuur / maak kennis

Sprekers / bij Conservatief Cafe spraken:

BartJan Spruyt

Coen Brummer

Jaap Jansen

Hans Wiegel

Arend Jan Boekestein

Lucas Hartong

Elbert Dijkgraaf

Hans Jansen

Gert- Jan Segers

Andries Knevel

Karin den Heijer

Mariska Órban de Haas

Jos Strengolt

Syp Wynia

Gyula Sümeghy

Thierry Baudet

Andreas Kinneging

Hans Hillen

Lody van de Kamp

ad verbrugge

mona keijzer

Joshua livestro

frits de ruyter de wildt

Roel Kuiper

frits bolkestein

Elsbeth Grutteke

Janneke de Leede

Ton Welter

Mijntje pluimers

Lilian Jansen

Ton van Osch

Jacco Pekelder

Ted Meines

Raymond KNOPS

Coen Brummer

Jaap Jansen

Frans van der Duyn Schouten

arjan van dixhoorn

robert lemm

jaffe vink

Donateurschap 2016 / IBAN NL77 RABO 0170 0785 66

Student

25
3x Gratis toegang
2 Consumpties gratis

Donateur

49
5x Gratis toegang
2 Consumpties gratis

Goldmember

250
Gratis toegang tot alle avonden
2 Consumpties gratis

Donateur worden / Meld je aan

FAQ / vragen over het conservatisme

Over het conservatisme heeft iedereen een mening, maar niemand lijkt te weten wat het werkelijk inhoudt. Meestal gaat men voor de straight forward definitie ‘behoudzucht’. Niet heel vreemd, want conservare betekent ‘behouden’. Maar wanneer een conservatief iemand is die de status quo wil behouden, dan is een communist in Cuba ook conservatief.

Belangrijk is om bij conservatisme voorbij behoudzucht te kijken. Conservatieven willen namelijk meer. Ze willen een bepaalde morele en culturele orde behouden. Die orde wordt de ‘Westerse beschaving’ genoemd.

Het loont eerst te definiëren wat beschaving is. Eigenlijk is cultivering een goed synoniem daarvoor. Net als een akker moet de mens gecultiveerd worden, wil hij een ordelijk en gelukkig leven leiden. Door opvoeding en onderwijs moet hem deugden als gematigdheid bijgebracht worden. De mens komt niet vanzelf tot het goede, maar moet daartoe opgevoed worden. Volgt hij blindelings de stem van zijn hart, zoals romantici willen, dan wordt hij een slaaf van zijn passies.

Het antwoord is: Athene en Jeruzalem. In Athene is de wijsgerige ethiek geboren, waarin nadruk gelegd wordt op goede gewoonten. De kardinale deugden die Plato onderscheidt en Aristoteles uitwerkt zijn verstandigheid, rechtvaardigheid, gematigdheid, moed.

Het christendom brengt bij de Griekse deugdethiek het element van liefde. Naastenliefde is van wezenlijk belang in het christendom. Het betekent dat je omkijkt naar en zo nodig zorg draagt voor de ander, zelfs als diegene niet tot jouw ‘groep’ behoort. Om die liefde de ruimte te geven, moet je constant strijd leveren tegen je eigen ego. Alleen zo kun je andere mensen recht doen.

Nee. Het christendom is een ethiek van het dagelijks leven, geen politieke ideologie. Christenen – en conservatieven – erkennen dat de strijd tegen het kwaad primair gevoerd moet worden in het eigen hart. Daarin ligt het voornaamste verschil tussen de Westerse beschaving en politieke religies als het liberalisme, socialisme en de islam. Liberalisme en socialisme zien het kwade in het ‘systeem’. Je roeit het uit door de samenleving te veranderen. De islam ontslaat het individu van de plicht tot strijd tegen de verleiding, en legt die plicht bij de bron van verleiding: alcohol, vrouwen, afbeeldingen.

Liberalisme, socialisme en islam rechtvaardigen een repressieve sociale orde. Conservatieven zien dat deze repressiviteit ten eerste maar weinig effectief is, ten tweede een groot gevaar in zich draagt – denk aan totalitarisme. Zij erkennen dat het kwade alleen bestreden, het goede alleen gewonnen kan worden door een juiste orde in de ziel. Zij strijden daarom niet voor ‘betutteling’ via wet en beleid, maar voor de heilzame krachten van onderwijs, gezinsleven, civil society. Alleen die kunnen de mens tot het goede opvoeden.

Terugblik / lees en bekijk via onze blogs

Rückblick von naturwissenschaftliche Seminararbeit Schreibbetrieb für Hörern

Rückblick von naturwissenschaftliche Seminararbeit Schreibbetrieb für Hörern Benötigen Sie weltklugen wissenschaftliche Arbeit Gestallter für der Schaffung Ihrem Schriftstück voll und ganz. DIPLOMARBEIT EXPERTE DE – Eingehende medizinische Hausarbeit Bereitung Online-Büro Bewertung Erarbeitung Online-Schreibdienste als DIPLOMARBEIT EXPERTE DE sind beste Hilfe für Absolventen, die balde und vertrauenswürdige Hilfe mit komplizierter szientifischen Erarbeitung brauchen.

Locatie

Sociëteit De Réunie
Oosthaven 17
2801 PC Gouda

conservatiefcafe@gmail.com

Route berekenen

Contact / Geheel vrijblijvend